S4064 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: PHÚ THỌ – Điều kiện: CTY + CIB

S4063 – Đơn vị: 2.MSB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: BUÔN BÁN + CIB

S4061 – Đơn vị: 1.MCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: BUÔN BÁN

S4053 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG (DĨ AN / THUẬN AN / THỦ DẦU MỘT) – Điều kiện: CIB 1 +  NGHE MÁY

S4045 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / BÌNH DƯƠNG (DĨ AN / THUẬN AN / THỦ DẦU MỘT) – Điều kiện: CIB 1 +  NGHE MÁY

E3809 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM – Điều kiện: CTY + BHYT + MỚI + CHECK DUP

S4033 – Đơn vị: 3.TIENNGAY.VN – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: CẦN THƠ – Điều kiện: CAVE

E3950 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TRÀ VINH – Điều kiện: CTY + BHYT / CAVET Ô TÔ

S3967 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HẬU GIANG (VỊ THANH / VỊ THỦY) / KIÊN GIANG (GIỒNG RIỀNG / GÒ QUAO) – Điều kiện: KHÔNG
R4065 – Đơn vị: 1.PTF FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CIB TRẮNG – 1
S3904 – Đơn vị: 1.COMCREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI (ĐÔNG ANH / MÊ LINH / SÓC SƠN / CẦU GIẤY) – Điều kiện: BUÔN BÁN
S4060 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HÀ NỘI – Điều kiện: CTY
S3909 – Đơn vị: 1.FE CREDIT – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: BẾN TRE / TIỀN GIANG (MỸ THO) – Điều kiện: CTY / CAVE / BHNT
S4009 – Đơn vị: 1.TPBANK FICO – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HẢI DƯƠNG – Điều kiện: CTY
H4052 – Đơn vị: 1.SHB FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4051 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4054 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4055 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4056 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4057 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
G4058 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THUÊ USER – Điều kiện: TỰ CHỌN
R4062 – Đơn vị: OS P2P – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM (Q1 / Q3 / Q5 / Q6 / Q11 / TÂN BÌNH) – Điều kiện: CÓ THU NHẬP
R4049 – Đơn vị: 1.MIRAE ASSET – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: MIỀN TRUNG / MIỀN NAM – Điều kiện: NS 1966 – 200 + CIB 1 – 2
R4059 – Đơn vị: 1.SHINHANFINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM / HÀ NỘI / BẮC GIANG / BẮC NINH / BÌNH DƯƠNG – Điều kiện: CTY + ATM
R3987 – Đơn vị: 2.VPBANK – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: THÁI BÌNH – Điều kiện: CIB
R4030 – Đơn vị: 2.MSB – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: HCM (Q5 / Q6 / Q8 / BÌNH CHÁNH / BÌNH TÂN) – Điều kiện: BUÔN BÁN / GPKD (TOÀN HCM)
R4046 – Đơn vị: 1.PTF FINANCE – Kết nối khách hàng: CẦN VAY TIỀN – Khu vực: TOÀN QUỐC – Điều kiện: CIB 0