Khách hàng do Thảo Minh Group hợp tác cung cấp điều do khách hàng tự yêu cầu đăng ký kết nối tương ứng theo lĩnh vực chuyển cho Đối tác với mục đích kết nối các nghành nghề không sai quy định pháp luật nếu Đối tác sử dụng sản phẩm không hợp pháp, sai mục đích kết nối hoặc tiết lộ thông tin khách hàng sang bên khác, Đối tác hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lưu ý: Đối tác không được thu bất kỳ khoản phí nào và phải bảo mật thông tin cho khách hàng.